Ajalugu

Kuidas Tartus tänane malev alguse sai?

Tartu linna noorsooteenistus leidis 1990. aastate teisel poolel, et suvel on vaja noortele tegevust pakkuda. Kuna töö- ja puhkelaagrite hõng oli veel üleval ja see oli leidnud heakskiidu nii noorte kui vanemate poolt, otsustati see traditsioon taaselustada. Koostöös lastekaitse teenistusega alustati maleva korraldamist vähemkindlustatud perede lastele. Tööd tehti linna kasuks ja linna poolt tasustatuna. Esialgu olid vaid linnarühmad. Aastatel 1997-2003 oli tegemist töö- ja puhkelaagriga. 2004. aastal nimetati see ümber malevaks, millele erinevad korraldajad lisasid eesliite ise, nt suvemalev või töömalev.
Tartu noorte töömaleva nimi sai alguse MTÜ Hälly poolt, kes 2004. aastal enda poolt korraldatud maleva projektile sellise nime pani. 2015. aastal pärandas MTÜ Hälly selle nime edasi Anne Noortekeskusele.
Enne 2015. aastat oli Tartus mitmeid organisatsioone, kes malevaid korraldasid, näiteks MTÜ Hälly, MTÜ Öökull, Lille Maja, G4S Eesti AS (varem Falck Eesti AS), Tähe Noorteklubi, Anne Noortekeskus. Kuid 2015. aastal otsustas Tartu linn kogu malevakorralduse viia ühe organisatsiooni kätte. Sellest ajast alates korraldab Tartu linna sissekirjutatud noortele malevaid ainult Anne Noortekeskus. 2015-2016 oli maleva üldkoordinaator Ave Kongo ning 2017 võttis teatepulga edasi Kristel Kolberg.

"Maleva märkmik 2018"

Koostanud: Elge Aas